Tag Archives: ฟื้นฟูเส้นประสาท

3 วิธีนวดใบหน้า จากคู่มือฟื้นฟูเส้นประสาทห่างไกลโรค

สุขภาพดีสร้างได้ด้วยพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน แต่รู้ไหมว่าวิธีดูแลสุขภาพที่ดีที่สุด คือการคืนความแข็งแรงให้เส้นประสาท เพราะเส้นประสาทคือเส้นด้ายที่ร้อย “ชีวิต” เข้าด้วยกัน ถ้าเส้นประสาทเสื่อมสภาพ อาจเป็นสัญญาณเตือนว่าเรากำลังเข้าใกล้ “ความตาย” มากขึ้นทุกที