Tag Archives: ฟองน้ำล้างจาน

ล้างจานให้ถูกวิธี เรื่องน่าเบื่อแต่เป็นการป้องกันเชื้อโรคสะสมในบ้านขั้นแรกๆ

“ฟองน้ำล้างจาน” ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จำเป็นสำหรับทุกครัวเรือน เพราะใช้ในการทำความสะอาดจานชามและอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆ เป็นประจำ การทำความสะอาดฟองน้ำล้างจานที่ใช้แล้วและการล้างจานเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม เพราะหากใช้อย่างผิดวิธีอาจนำมาซึ่งโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ได้นะคะ

“ฟองน้ำล้างจาน” แหล่งเพาะเชื้อที่หลายคนมองข้าม

“แผ่นใยขัดล้างจาน” หรือ “ฟองน้ำล้างจาน” ถือเป็นอุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการทำความสะอาดจานชาม รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับประทานอาหาร แต่ปัญหาที่หลายคนมักมองข้าม คือ หากทำความสะอาดไม่ถูกสุขลักษณะ ก็อาจทำให้ฟองน้ำล้างจานกลายเป็นแหล่งสะสมหรือเป็นพาหะของเชื้อแบคทีเรีย นำไปสู่ผลเสียต่อสุขภาพและการเกิดโรคต่าง ๆ ได้