Tag Archives: พ่อแม่เล่นกับลูก

เล่นกับลูกให้มากขึ้น ช่วยกระตุ้นพัฒนาการรอบด้านให้เด็ก

ธรรมชาติของเด็กวัยซนย่อมต้องมีความสุขกับการเล่น พ่อแม่ควรหาเวลามานั่งเล่นกับลูกเพื่อเสริมพัฒนาการที่ดีและความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น