Tag Archives: พัฒนาการทางการพูดของทารก

เคล็ดลับกระตุ้นพัฒนาการ “การพูด” สำหรับเบบี๋

“พัฒนาการการพูด” ถือเป็นพัฒนาการที่สำคัญด้านหนึ่งของทารก เด็กที่ไม่ยอมพูด พูดไม่ได้ ย่อมไม่สามารถบอกความต้องการได้ อาจจะทำให้เด็กหงุดหงิด อาละวาด ร้องไห้ นำไปสู่ปัญหาทางด้านอามรณ์ พฤติกรรมต่างๆ ตามมา ฉะนั้น พ่อแม่จึงควรดูแลและกระตุ้นพัฒนาการการพูดตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์แม่