Tag Archives: พักค้างคืน

6 เลี่ยง! ที่เสี่ยงต่อสุขภาพ…เมื่อไปเที่ยวพักค้างคืน

“อโรคยา ปรมา ลาภา”…ความไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐ พระพุทธภาษิตสั้นๆ ทำเอาผมหรี่ตาลงถึง 3 เซน เพราะอดคิดไม่ได้ว่าความสุขที่แท้จริงของเราทุกคนนั้น ไม่ได้อยู่ที่เงินทอง สินทรัพย์ หรือของนอกกายแต่อย่างใด หากแต่อยู่ที่สุขภาพและจิตใจภายในของเราต่างหาก