Tag Archives: พริก ลดความอ้วน

“พริก” ลดความอ้วนได้ ถามจริง?

พริกคือสมุนไพรรสชาติเผ็ดร้อนที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี เรานิยมนำพริกมาปรุงอาหารต่างๆ มากมาย แต่ในปัจจุบันมีการใช้พริกเพื่อวัตถุประสงค์ด้านความงามที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น