Tag Archives: ฝึกลูกเข้าห้องน้ำ

ฝึกลูกจ๋าเข้าห้องน้ำให้เป็น

ตำราโดยทั่วไปมักกล่าวไว้ว่า เด็กจะพร้อมสำหรับการฝึกขับถ่ายให้เป็นเวลา เมื่อเข้าสู่ช่วงอายุราวๆ 1 ขวบ 5 เดือน ถึง 2 ขวบ 5 เดือนซึ่งอาจจะเร็วหรือช้ากว่านี้ก็ได้ และการฝึกต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร