Tag Archives: ผู้ป่วยโรคฝีดาษลิง

วิธีป้องกันตนเองจากโรคฝีดาษวานร-ทำอย่างไรเมื่อต้องอยู่กับผู้ป่วย

แม้จะไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงแต่ฝีดาษลิงก็ยังอยู่ในการเฝ้าระวัง และมีโอกาสติดเชื้อได้หากไม่ระวัง นี่คือวิธีการป้องกันและรับมือหากต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ