Tag Archives: ผู้ชาย นอกใจ

ลักษณะผู้ชาย 3 ประเภทต้องระวัง!! มี “บ้านเล็ก”

ผู้ชายอันตราย 3 ประเภทที่มีแนวโน้มจะมีบ้านเล็กหรือเมียน้อย นอกใจภรรยามักจะเป็นผู้ชายที่มีลักษณะ  ดังต่อไปนี้ค่ะ หลงตัวเอง ผู้ชายประเภทนี้มักมีลักษณะเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งในด้านความสามารถ  รูปร่างหน้าตา หรือฐานะดี   คนกลุ่มนี้มักเป็นคนเก่ง  เป็นคนประสบความสำเร็จ  ได้รับความชื่นชมและการยอมรับจากผู้อื่นจนเคยชิน  จึงเป็นคนที่สนใจแต่ตัวเอง  เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลาง  ทำให้ขาดความสนใจ  ใส่ใจ  แลเข้าใจความรู้สึกของคนอื่นๆ   ผู้ชายกลุ่มนี้จึงมีโอกาสเจอผู้หญิงมากหน้าหลายตาที่พร้อมเข้าหาและมาให้เลือก  เพราะดูดี ดูเก่ง …