Tag Archives: ผลไม้ น้ำตาลน้อย

9 ผลไม้ที่เหมาะสำหรับคนกำลังคุมน้ำตาล

การควบคุมปริมาณน้ำตาลนับว่าเป็นความคิดที่ดี และเมื่อพูดว่าต้องคุมน้ำตาล หลายคนก็มักคิดถึงผักผลไม้มาก่อนเลย แม้ว่าจะตัดในส่วนของน้ำตาลที่ผ่านการแปรรูป แต่ความจริงแล้วในผลไม้หลายๆ อย่างนั้นน้ำตาลธรรมชาติสูง

CLOSE
CLOSE