Tag Archives: ผลิตภัณฑ์

สารเคมีในบ้านอันตรายกว่าที่คิด ไม่อ่านไม่รู้!

สารพิษที่เกิดขึ้นรอบตัวมีหลายประเภท ทั้งจากกิจกรรมต่างๆ แล้วปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม อาทิ ควันจากท่อไอเสียรถ สารตกค้างจากยาฆ่าแมลง หรือผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันภายในบ้านของเรา อาทิ ก้อนดับกลิ่น น้ำยาทำความสะอาดพื้น น้ำยาซักผ้าขาว