Tag Archives: ผลิตภัณฑ์ธูปหอมไล่ยุง

ระวัง! “ยาจุดกันยุง-ธูปหอมไล่ยุง” ผสมสารอันตราย

เนื่องจากช่วงฤดูฝนนี้ความชื้นในอากาศและปริมาณน้ำฝนมากกว่าฤดูอื่นๆ เป็นสาเหตุของโรคที่เกิดจากความชื้นและน้ำขังได้ โดยเฉพาะพาหะนำโรคอย่าง “ยุง” ที่ชุกชุมมากกว่าปกติ หนึ่งในวิธีแก้ปัญหายุงกัดในหลายครอบครัว คือ ใช้ยาจุดกันยุงหรือธูปหอมไล่ยุง โดยไม่ทันระวังว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้ผสมสารอันตราย!!

CLOSE
CLOSE