Tag Archives: ผลกระทบทางสุขภาพจิต

“วัคซีนใจ” ลดความเสี่ยงฆ่าตัวตายในช่วงโควิด-19

แม้ว่าสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในบ้านเราจะดีขึ้นในแง่ของจำนวนผู้ติดเชื้อที่มีจำนวนลดลง แต่ในส่วนของผลกระทบของการระบาดนี้ก็ยังคงน่าเป็นห่วง โดยเฉพาะผลกระทบทางสุขภาพจิต ไม่อยากสูญเสียคนใกล้ตัว แนะนำให้เพิ่มวัคซีนใจเพื่อลดความเสี่ยงฆ่าตัวตาย   ผลกระทบทางสุขภาพจิตจากการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 แบ่งคนไว้เป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ถูกกักกัน ผู้ติดเชื้อโควิด กลุ่มเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิต โดย 2…