Tag Archives: ป้องกันโรคไข้เลือดออก

9 ข้อควรทำช่วงฤดูฝน ลดเสี่ยงลูกน้อยติดไข้เลือดออก

ขณะนี้ประเทศไทยกำลังเข้าสู่ฤดูฝน ทำให้โรคหลายชนิดแพร่ระบาดได้ง่ายและรวดเร็ว โดยเฉพาะ “โรคไข้เลือดออก” ที่สร้างปัญหาในหลายประเทศทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย เฉพาะต้นปี 2560 นี้พบผู้ป่วยแล้วรวม 4,465 รายจากจำนวนประชากรทั้งประเทศ ไม่อยากให้เจ้าตัวซนเป็นหนึ่งในนั้นก็ต้องดูแลค่ะ

CLOSE
CLOSE