Tag Archives: ป้องกันโรคโควิด-19

หญิงตั้งครรภ์ป้องกันยังไงดี ถ้าติดโควิด-19 เสี่ยงอาการรุนแรง

ยังคงเป็นปัญหาด้านสุขภาพที่น่าเป็นห่วง สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในบ้านเรา ในส่วนของหญิงตั้งครรภ์นั้น แม้รายงานจากราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์ในอังกฤษ ระบุว่า ผู้หญิงไม่ได้ติดเชื้อง่ายขึ้นขณะที่ตั้งครรภ์อยู่ แต่หากติดโควิด-19 ก็เสี่ยงมีอาการรุนแรงได้