Tag Archives: ป้องกันท้องผูก

“ท้องผูกได้” ก็แก้ได้! ด้วย 5 ทริคปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ตลอดช่วงวัยชีวิตของมนุษย์ เกือบทุกคนต้องเคยประสบกับอาการท้องผูก ทั้งที่เป็นบ้างนาน ๆ ที ไปจนถึงได้รับความทุกข์ทรมานจากการขับถ่ายบ่อยครั้งหรือยาวนาน อย่างไรก็ตาม กว่าครึ่งของผู้ที่มีอาการท้องผูกสามารถกลับมาขับถ่ายได้เป็นปกติ เพียงแค่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้ชีวิตรวมถึงพฤติกรรมต่าง ๆ