Tag Archives: ปัสสาวะเป็นฟอง

ครูครับ! ขออนุญาต “ปัสสาวะ” …ผิดปกติ?!?

“คุณครูครับ คุณครูครับ ผมมีเรื่องอยากจะถามคุณครูครับ สมมตินะครับสมมติ สมมติครูปวดปัสสาวะ…” เอ้ย!!! ผิดแล้ว จริงๆ เฮียจะชวนคุบเรื่อง “ปัสสาวะผิดปกติ”