Tag Archives: ปัญหาเท้า

ดูแลเท้าแม่ท้องช่วงตั้งครรภ์

เท้า เป็นส่วนที่อยู่ล่างสุดของร่างกาย จนบางครั้งเราอาจลืมนึกถึงหรือใส่ใจ มากเท่าส่วนอื่นที่เห็นเด่นชัด ทั้งๆ ที่จริงๆ แล้วเท้าเป็นอวัยวะที่รับบทหนักที่สุดส่วนหนึ่งในร่างกาย เพราะต้องรับน้ำหนักตัวของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้นทุกวัน