Tag Archives: ปวดหลังช่วงล่างเรื้อรัง

“ปวดหลังช่วงล่าง” 11 คนกลุ่มเสี่ยง… คุณเป็น 1 ในนั้นหรือเปล่า?

“ปวดหลังช่วงล่าง” (Low back pain)เป็นอาการที่พบบ่อยมากอาการหนึ่ง ทั้งนี้ร้อยละ80 ของผู้ใหญ่จะเคยมีอาการนี้มาแล้ว เมื่ออาการปวดหลังช่วงล่างเกิดอย่างเฉียบพลัน ซึ่งมักจะหายได้เองหรือรักษาหายได้ เรียกว่า “ปวดหลังช่วงล่างเฉียบพลัน”แต่ถ้าอาการปวดหลังช่วงล่างค่อยเป็นค่อยไป และถึงแม้รักษาก็ยังมีอาการอยู่นานเกิน 3 เดือนขึ้นไป เรียกว่า“ปวดหลังช่วงล่างเรื้อรัง”