Tag Archives: บำบัดโรคภัย

7 ข้อกับวิธี “หัวเราะบำบัด” รักษาโรค

สังคมปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมเมืองผู้คนมักมีแต่ความรีบเร่ง แข่งขัน และเต็มไปด้วยความเครียด “การหัวเราะ” จึงมีความสำคัญอย่างมาก เพราะไม่เพียงแต่ทำให้มีความสุขได้ตามธรรมชาติเท่านั้น ในทางการแพทย์ยังยอมรับว่าเป็นเครื่องมือบำบัดโรคภัยและอารมณ์ซึมเศร้าได้อย่างดีอีกด้วย