Tag Archives: บันได

“สะพานแถวบ้าน” ก็ช่วยให้ฟิตเฟิร์มได้นะ

เดี๋ยวนี้การออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปแล้ว เพราะสิ่งที่คุณต้องการก็แค่บันไดขนาด 10 เมตร และมีเวลาสัก 20 นาที บันไดข้ามสะพานลอยถึงเป็นบันไดที่เหมาะเหม็งอยู่เหมือนกัน หากพร้อมแล้วก็เตรียมตัวออกแรงกันได้เลย ทุกๆ ขั้น/เดินลงเพื่อพัก วิ่งขึ้นบันไดโดยให้เท้าทั้งสองข้างวางสัมผัสกับบันไดทุกๆ ขั้นไปตลอดทาง เพ่งสมาธิไปที่การก้าวให้ได้จังหวะต่อเนื่องเท่าๆ กัน ไปจนถึงบันไดขั้นสุดท้าย เมื่อไรก็ตามที่คุณเริ่มจับจังหวะได้ แนะนำให้คุณพยายามเงยหน้าขึ้นและมองตรงไปข้างหน้า เสร็จแล้วให้เดินกลับลงมาเพื่อทำการพักไปในตัว เมื่อกลับมาที่จุดเริ่มต้นให้รีบหมุนตัวแล้วฝึกต่อในชุดฝึกต่อไปทันที…