Tag Archives: นํ้าหนัก

“เดินเร็ว” เป็นประจำ ยืดอายุไปได้อีก 15-20 ปี

รู้หรือเปล่าว่าการเดินเร็วเปรียบเสมือนการคาร์ดิโออย่างหนึ่ง ซึ่งอาจจะเป็นตัวบ่งชี้สุขภาพโดยรวมของบุคคลได้ ซึ่งการเดินเร็ว (Fast Walk) สามารถเพิ่มอัตราการใช้ชีวิตให้ยืนยาวขึ้นได้ ซึ่งคนที่เดินเร็วมากกว่าตนเดินช้า นักวิจัยศึกษาพบว่าพฤติกรรมติกรรมการเดินและการเสียชีวิตของคนกว่า 475,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในวัย 50 ปีขึ้นไป ทำอย่างไรถึงจะนับว่าเป็นการเดินเร็ว? นักวิจัยกำหนดว่าเคล็ดลับการเดินเร็วคือประมาณ 3 ไมล์ ต่อชั่วโมง หรือนับง่ายๆ คือ…