Tag Archives: น้ำเหลือง

หยุดฟ้องอายุเพราะถุงใต้ตาหย่อนคล้อย

เคยสังเกตไหมว่าสาวๆ บางคนอายุยังไม่ถึงวัยที่ถุงใต้ตาจะมาหาเลย แต่กลับดูแก่มากเพราะปล่อยให้ถุงใต้ตาประจานตัวเราจนคนอื่นเดาอายุผิด เพราะในขณะที่เรากำลังหลับมักจะมีการสะสมของเหลวในร่างกาย ซึ่งอาจเป็นผลให้ถุงใต้ตาบวมในตอนเช้า การนวดแบบนี้เป็นเหมือนการนวดไล่น้ำเหลืองจากถุงใต้ตา ทำให้น้ำเหลืองไหลเวียนดีขึ้น ไม่มาคั่งค้างอยู่ที่บริเวณใต้ตาในตอนเช้า