Tag Archives: น้ำยาดองศพ

สยอง… กินผักสดอินสุขภาพดีกลับได้ฟอร์มาลีนเป็นของแถม!

ในการเลือกซื้อเนื้อสัตว์อาหารทะเล หรือผักสด เชื่อว่าหลายคนคงเลือกที่ดูสดใหม่เป็นอันดับแรก แต่คุณทราบหรือไม่ว่าเนื้อสัตว์อาหารทะเล หรือผักสดที่ดูสดใหม่เกินไปก็อาจเป็นอันตรายได้ เพราะรูปลักษณ์ภายนอกที่ดูสดใหม่นั้นเกิดจากการลักลอบใส่สารฟอร์มาลีนหรือน้ำยาดองศพลงไปนั่นเอง