Tag Archives: น้ำผลไม้กล่อง

ทำยังไงดีเมื่อซื้อ “น้ำผลไม้กล่อง” แล้วเจอเชื้อรา!

ยังคงเป็นเหตุการณ์ที่ปรากฏให้เห็นอยู่เนือง ๆ กับการซื้อน้ำผลไม้แบบกล่องมารับประทาน แล้วเจอสิ่งแปลกปลอมที่มีลักษณะเป็นฝ้าลอยอยู่ในน้ำผลไม้ เจออย่างนี้เชื่อว่าคำถามที่หลายคนอยากทราบคงหนีไม่พ้น เชื้อราดังกล่าวเป็นอันตรายหรือไม่? และสามารถเรียกร้องความรับผิดชอบจากบริษัทน้ำผลไม้ได้มั้ย?