Tag Archives: นิ้วมือ

ระวัง! อาชีพที่ใช้นิ้วมือมากเสี่ยง “โรคนิ้วล็อก”

สำหรับคนวัยทำงานส่วนใหญ่ เวลากว่า 1 ใน 3 ของวัน ถูกใช้ไปกับการประกอบอาชีพ การรู้เท่าทันความเสี่ยงและสิ่งคุกคามจากการทำอาชีพของตน จึงมีความสำคัญอย่างมาก ล่าสุดกับ “โรคนิ้วล็อก” ขอบอกว่าเป็นอีกหนึ่งโรคที่คนหลายอาชีพทีเดียวมีความเสี่ยง โดยเฉพาะอาชีพที่ต้องใช้นิ้วมือมากๆ

หักข้อนิ้วมือ อันตราย!

เพื่อนๆ เป็นกันหรือไม่? เวลาที่นั่งทำงานนานๆ พิมพ์งานมากๆ หรือแม้แต่ทำกิจกรรมอะไรติดต่อกันนานๆ ก็จะชอบเผลอหักข้อนิ้วมือเพราะคิดว่ามันแก้เมื่อยได้