Tag Archives: นอนนานๆ

นั่งๆ นอนๆ สโลว์ไลฟ์ทั้งวันระวังระบบร่างกายมีปัญหา!

สำรวจตัวเองซิ คุณมีพฤติกรรมเนือยนิ่งเป็นประจำหรือเปล่า เช่น นั่งทำงานหน้าจอคอมพิวเตอร์ทั้งวี่ทั้งวันโดยแทบไม่ได้ลุกไปไหนนั่งหรือนอนเล่นโทรศัพท์มือถือนานๆนั่งอยู่ในรถที่ติดเป็นเวลานานแทบทุกวัน หรือนอนดูซีรีส์ครึ่งค่อนวันในวันพักผ่อน หากคุณนั่งๆ นอนๆ เช่นนี้เสมอ อาจทำให้ระบบร่างกายมีปัญหา!

นั่ง-นอนนานๆ เสี่ยง “โรคหัวใจ-หลอดเลือด-สมอง”

สภาพการทำงานและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้ปัจจุบันคนทั่วโลกมีพฤติกรรมเนือยนิ่ง หรือการอยู่ในท่านั่ง ท่านอน ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการนั่งเก้าอี้ทำงานหรือนั่งประชุม การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว และการนั่งหรือนอน ดูโทรทัศน์ และใช้สมาร์ทโฟนซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้ล้วนนำไปสู่โรคร้ายได้!!