Tag Archives: ท้อง ดื่มกาแฟ

5 เทคนิคช่วยแม่ท้องเลิกติดกาแฟ…

อย่างที่ทราบกันดีว่า กาแฟมีสารที่คาเฟอีน (Caffeine) ซึ่งมีผลกระตุ้นระบบประสาทส่วนกลาง ทำให้ความดันโลหิตสูงขึ้น และการเต้นของหัวใจเร็วและแรงขึ้น จะรู้สึกตาแข็ง ไม่ง่วงและแม้จะทำให้กระชุ่มกระชวยขึ้น แต่….