Tag Archives: ทารกที่มีปัญหาการดูดกลืน

เด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน..รับมืออย่างไรไม่ให้พลาด

ทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อยมักมีปัญหาในการดูดกลืน ทำให้ทารกดูดนมได้ช้า พ่อแม่ควรรับมืออย่างอย่างไรเพื่อให้ลูกน้อยเติบโตสมวัย