Tag Archives: ทริคสร้างความตื่นตัว

ทริคสร้างความตื่นตัวขณะขับรถช่วงวันหยุดยาว

ช่วงเทศกาลปีใหม่เป็นวันหยุดยาว ทำให้ประชาชนที่มีภูมิลำเนาอยู่ต่างจังหวัดมีการเดินทางกลับบ้านเป็นจำนวนมาก มีจำนวนไม่น้อยที่เลือกเดินทางด้วยการขับรถส่วนตัว และเพราะต้องขับรถเป็นระยะทางไกล หรือใช้เวลานานจากการจราจรที่ติดขัด อาจนำไปสู่การหลับใน ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้!!