Tag Archives: ตู้ยา

ตู้ยาประจำบ้าน.. ต้องมีอะไรบ้าง???

ยาสามัญประจำบ้าน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างหนึ่งที่ควรมีติดไว้ที่บ้าน โดยเฉพาะเมื่อลูกน้อยเกิดเจ็บป่วย หรือได้รับอุบัติเหตุเล็กๆ น้อยๆ ไม่จำเป็นต้องพึ่งคุณหมอ