Tag Archives: ตาเอก

ตาเหล่ตอนโต สัญญาณสำคัญของโรคร้ายแรงไม่รู้ตัว!

เวลามองตรงไปข้างหน้าในคนปกติ ตาทั้ง 2 ข้างจะต้องอยู่ตรงกลาง แต่เมื่อตาสองข้างเวลามองตรง ตาหนึ่งอยู่ตรงกลาง แต่อีกตาเฉออกซึ่งอาจเฉออกด้านไหนก็ได้ เช่น เฉออกมาที่หัวตาหรือเฉขึ้นบนเหล่านี้คือ ภาวะหรือโรคที่เรียกว่า “ตาเหล่” หรือ “ตาเข”พบได้บ่อยในทารกและเด็กเล็ก แต่ก็อาจพบในเด็กโตและผู้ใหญ่ได้เช่นกัน