Tag Archives: ตัวส้ม

กินแครอททำให้ตัวส้ม จริงอะ!?

ได้ยินได้ฟังกันมาแบบปากต่อปากว่ากินแครอทมากๆ จะทำให้ผิวค่อยๆ ขึ้นสีเป็นสีเหลืองไปจนถึงสีส้ม มันจริงอย่างที่เขาว่ากันมาหรือเปล่า ลองมาวิเคราะห์ไปพร้อมๆ กัน