Tag Archives: ดีสุขภาพดี

กักตัวอยู่บ้าน..เก็บอาหารสดในตู้เย็นอย่างไรให้เป๊ะ

ท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 การออกนอกบ้านดูจะเป็นเรื่องที่หลายคนพยายามหลีกเลี่ยง นำไปสู่การซื้อข้าวของเครื่องใช้ไปจนถึงอาหารในปริมาณมากกว่าปกติเพื่อให้ใช้ชีวิตอยู่บ้านโดยไม่ต้องออกไปช้อปให้เสี่ยงติดเชื้อ ปัญหาคือ ของสดต่าง ๆ มักเสียเร็ว ไม่อยากสุขภาพพังเพราะหม่ำอาหารปนเปื้อนเชื้อโรค ก็ต้องรู้จักเก็บอาหารให้ถูกวิธี   ภาชนะบรรจุ และสถานที่เก็บอาหารต้องสะอาด ปลอดภัย ไม่ทำให้เกิดการปนเปื้อนเชื้อโรคในอาหารได้ โดยควรแยกประเภทอาหารเป็นสัดส่วนเฉพาะไม่ปะปนกัน รวมถึงจัดเก็บอาหารในอุณหภูมิที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท เพื่อรักษาคุณภาพและยืดอายุอาหารให้เก็บไว้ได้นาน ๆ ที่สำคัญควรหมั่นสำรวจวันหมดอายุของอาหารที่เก็บไว้ในตู้เย็น…