Tag Archives: ดัดฟันแฟชั่น

“ดัดฟัน” แค่แฟชั่นแต่เสี่ยงถึงตาย!!

เพราะค่านิยมแบบผิดๆ ที่มองว่าการดัดฟันเป็นแฟชั่นที่ช่วยเสริมเสน่ห์ให้ตัวเอง ในปัจจุบันจึงพบวัยรุ่น นักเรียน นักศึกษา ที่อยากมีฟันสวยเก๋ นิยมดัดฟันตามแฟชั่น