Tag Archives: ดรายคลีน

7 วิธีจัดเต็ม ทำอย่างไรให้ไกลมะเร็ง

เฮียว่าหลายคนคิดว่า “มะเร็ง” เป็นเรื่องไกลตัวมาก แต่เมื่อคุณอายุเพิ่มขึ้นจะรู้ว่าความเสี่ยงในการเป็นโรคต่างๆ นั้นไม่ใช่เรื่องล้อเล่นเลย และวันนี้เฮียมีเรื่องราวของวิธีที่จะเอาตัวเองออกห่างจากโรคร้ายง่ายๆ 7 วิธี โดยยึดตามคติที่ว่า…