Tag Archives: ซื้อวิตามิน

5 ข้อแนะนำในการเลือกซื้อวิตามิน

ถ้าจะซื้อวิตามินอย่าซื้อเปรอะไปหมดทุกตัวหากกินอาหารถูกต้องจะไม่ขาดวิตามินเลย แต่หากอยู่ในสิ่งแวดล้อมซึ่งมีมลภาวะไม่ดีจะใช้วิตามินประเภทแอนติออกซิแดนต์ (วิตามินเอ ซี ดี อี) วันละเม็ดพอ แต่ถ้ามีอาการขาดหรืออยากกินวิตามินรวมจริงๆ