Tag Archives: ช่องว่างระหว่างวัย

รวมมิตรสารพัดวิธีการสอนลูกวัยรุ่นให้ได้ผล

ความขัดแย้งระหว่างลูกวัยรุ่นกับพ่อแม่นั้น ส่วนใหญ่มาจากการที่พ่อแม่ขาดความเข้าใจธรรมชาติของวัยรุ่น ตามไม่ทันยุคสมัยของวัยรุ่น จึงมักตัดสินพฤติกรรมของลูกด้วยมาตรฐานของตัวเอง ไม่อยากให้ความสัมพันธ์ของครอบครัวย้ำแย่เพราะความไม่เข้าใจกัน นี่คือข้อแนะนำในการสอนลูกวัยรุ่นให้ได้ผล