Tag Archives: ช่วงตั้งครรภ์

รู้จัก 4 ภาวะแทรกซ้อนอันตรายขณะตั้งครรภ์

ตลอดช่วงระยะตั้งครรภ์สามารถเกิดอันตรายกับคุณแม่และลูกน้อยได้ตลอดเวลา ทั้งจากภายนอก เช่นอุบัติเหตุต่างๆ และภายได้ ได้แก่ภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงระหว่างตั้งครรภ์ ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพของคุณแม่และลูกน้อยในครรภ์ บางรายอาจร้ายแรงจนถึงขั้นเสียชีวิตได้ วันนี้เรามาทำความรู้จักภาวะแทรกซ้อนที่เป็นอันตรายกันค่ะ