Tag Archives: ชาวต่างชาติ

สามีชาติไหนได้ใจหญิงไทยที่สุด

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในยุคนี้กระแสความนิยมของหญิงไทยในการหาสามีชาวต่างชาตินั้นค่อนข้างมาแรง อาจจะเป็นด้วยค่านิยมฝังหัวว่าสามีชาวต่างชาติสามารถทำให้โกอินเตอร์ ยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของสาวๆ ได้

CLOSE
CLOSE