Tag Archives: ชอบดูดนิ้ว

พฤติกรรม “ดูดนิ้วมือ-กัดเล็บ-ถอนผม” ของลูก แก้ไขยังไงดี?

การกัดเล็บ ดูดนิ้ว หรือถอนผม มักเกิดกับเด็กที่มีความกังวล เหงา และรู้สึกว่าต้องทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อผ่อนคลายอารมณ์ นิ้วและผมเป็นสิ่งใกล้ตัว ที่เด็กใช้เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดทางอารมณ์ เด็กจะทำบ่อยๆ จนเกิดเป็นความเคยชิน ปล่อยทิ้งไว้ย่อมไม่ดีแน่ แล้วอย่างนี้พ่อแม่จะแก้ไขพฤติกรรมของลูกได้มั้ยนะ??