Tag Archives: จัดบ้านสำหรับผู้สูงอายุ

ทริคจัดบ้านเพื่อความปลอดภัยของผู้สูงวัยในครอบครัว

เมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุ สิ่งที่ตามมาคือความเสื่อมของร่างกาย ทั้งสมรรถภาพการทำงานของระบบประสาท การมองเห็น การทรงตัว การกะระยะทาง รวมทั้งอาการหลงลืม นำไปสู่การหกล้มและอุบัติเหตุต่าง ๆ ได้ง่าย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในบ้าน แนะนำให้จัดจัดสภาพแวดล้อมภายในบ้านโดยคำนึงถึงผู้อาวุโสที่เรารักค่ะ