Tag Archives: ง่วงนอนบ่อย เสี่ยงโรค

เหตุ “ง่วงนอนบ่อย” ทำคนเสี่ยงตายด้วย 4 โรคนี้… !!!

อาการง่วงเหงาหาวนอนระหว่างวันนั้นเป็นกันได้ แต่ถ้าบ่อยเกินไปก็ชักจะไม่น่าไว้ใจกันแล้วนะครับ รู้หรือไม่ว่า… อาการง่วงนอนบ่อยๆ นั้นเป็นหนึ่งในอาการของโรคร้ายนานาชนิด!