Tag Archives: คุยเรื่องเพศกับลูก

วัยรุ่นกับเรื่องเพศ พ่อแม่ควรสอนลูกด้วยตัวเองมั้ย?

ฮอร์โมนเพศชายและหญิงเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้ร่างกายของเด็กวัยรุ่นเปลี่ยนแปลง และเริ่มปรากฏลักษณะทางเพศที่สมบูรณ์เหมือนในผู้ใหญ่ ความเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เองจึงทำให้วัยรุ่นเป็นวัยที่จำเป็นต้องได้รับการแนะนำเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างมาก คำถามคือ ใครล่ะจะเป็นผู้ทำหน้าที่แนะนำเรื่องเพศแก้วัยรุ่น?