Tag Archives: คันก้น

“คันก้นบ่อย” เพราะอะไร? 11 ข้อเช็คอาการก่อนเจอโรคร้าย!

รู้สึก “คันก้น” บ่อยๆ อยู่หรือเปล่า? อาการคันก้นนั้นจะรู้สึกคันๆ รอบทวารหนัก บางคนเป็นพักๆ แต่บางคนพบว่ารู้สึกคันก้นอยู่ตลอดเวลา จุดสังเกตคือมักคันก้นหลังจาก

“คันก้นบ่อย” ไม่ใช่เรื่องขำ มันเป็นโรคนะขอบอก!

“คันทวารหนัก” (Pruritus ani) คือ อาการคันที่เกิดในบริเวณรอบๆ ปากทวารหนัก อาจเป็นอาการเฉียบพลัน หรือเป็นอาการเรื้อรัง ทั้งนี้ขึ้นกับสาเหตุ อาการคันจะเกิดอยู่ตลอดเวลา โดยมากจะเกิดหลังจากเข้าห้องน้ำ และก่อนนอน และจะเป็นมากเมื่อ ร้อน ชื้น เครียด ผลจากการคันจะทำให้ผิวหนังบริเวณดังกล่าวเกิดการติดเชื้อ คันทวารหนักเป็นอาการพบได้บ่อย พบได้ทุกเพศ ทุกวัย ทุกช่วงอายุ