Tag Archives: คอสุรา

ห๊ะ! อะไรนะ… “คนไม่ดื่มเหล้า” ตายเร็วกว่าคอสุรา?

สร้างความสับสนงงงวยได้ไม่น้อยจากกรณีสื่อสังคมออนไลน์แพร่ข้อมูลที่อ้างว่าเป็นงานวิจัยใหม่ในต่างประเทศ ระบุว่า คนไม่ดื่มแอลกอฮอล์เลย เสี่ยงตายก่อนวัยอันควรสูง เรียกว่าสวนทางกับที่เราได้ยินได้ฟังอยู่เสมอว่า หากอยากสุขภาพดี ลดความเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ ควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์ แล้วอย่างนี้จะเชื่ออะไรดีล่ะ??