Tag Archives: ครอบครัว อบอุ่น

7 ข้อดีของครอบครัวที่มีลูก

ลูกเป็นเกราะกำบังความรุนแรง เคยได้ยินสำนวนที่ว่า ลูกเป็นโซ่ทองคล้องในไหมคะ หลายต่อหลายครั้งที่สามีกับภรรยาทะเลาะผิดใจกันแล้วไม่สามารถหาทางรอยกันได้ บางทีก็ต่างคนต่างมีทิฐิใส่กันทั้งที่ใจก็อยากจะง้อ ทำให้เรื่องเล็กๆ กลายเป็นเรื่องบานปลาย

12 ข้อควรทำสร้างครอบครัวกลมเกลียว

ครอบครัวที่ดีเป็นพื้นฐานสำคัญในการใช้ชีวิต การอยู่ร่วมกันในครอบครัว บางครั้งอาจจะไม่ใช่แค่คนสองคน บางครอบครัวอยู่ร่วมกันหลายรุ่นทั้งคนชรา วัยทำงาน วัยรุ่น วัยเด็ก ต่างคนต่างมีความคิดเห็น การใช้ชีวิต หรือพื้นที่ส่วนตัวที่แตกต่างกันออกไป