Tag Archives: คยูฮยอน

ดารากับ “รอยแผลเป็น” จากเหตุการณ์ไม่คาดคิด

เมื่อพูดถึง “แผลเป็น” เราจะคิดถึงนัยยะที่ซ่อนอยู่ในคำนี้ 2 ประการ อย่างแรกก็คงเป็นเรื่องของรอยที่เกิดหลังจากแผลหายอันไม่สมบูรณ์จนเป็นความผิดปกติของการซ่อมแซมเนื้อเยื่อทำให้เกิด รอยแผลเป็น อย่างที่สอง คำนี้ชวนให้คิดถึงเรื่องราวในอดีตที่ยังผลต่อจิตใจทางลบ