Tag Archives: คนไทย โรค

สัญญาณและอาการของโรคหัวใจในผู้ชาย

โรคหัวใจเป็นหนึ่งในความเสี่ยงด้านสุขภาพที่ผู้ชายกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน ตาม American Heart Association (AHA) มากกว่าหนึ่งในสามของผู้ชายที่เป็นโรคหัวใจ โรคหัวใจเป็นคำที่หมายรวมถึง

12 พฤติกรรมทำร้ายหัวใจไม่รู้ตัว!

โรคหัวใจและหลอดเลือด แม้จะไม่ใช่โรคติดต่อที่ทำให้คนตระหนักได้อย่างรวดเร็วแต่ก็ไม่ใช่โรคไกลตัวเลยนะครับ เพราะมีข้อมูลบอกว่าคนไทยป่วยเป็นโรคหัวใจเฉลี่ยชั่วโมงละ 7 คน!

INFOGRAPHIC: สัญญาณเตือน “หัวใจวาย” ที่ไม่ควรละเลย

เพื่อนๆ เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ยอมตรวจความดันโลหิตหรือเปล่า? รู้หรือไม่… การละเลยเรื่องการตรวจความดันอาจนำไปสู่โรคร้ายอย่างโรคหัวใจได้นะ โดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับความดันโลหิตสูง เพราะหัวใจจะมีขนาดที่โตขึ้น เพื่อรับแรงดันจากเลือดที่สูบฉีดเข้ามาภายในหัวใจ

13 ปัจจัยทำเสี่ยง “โรคหัวใจ” ผ่านงานวิจัยที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน

โรคหัวใจและหลอดเลือดเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิตในประเทศไทย แม้ว่าความเสี่ยงจากการเสียชีวิตจากโรคหัวใจจะสามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิต แต่คนส่วนใหญ่ไม่ตระหนักถึงความเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือดจนกว่าจะประสบภาวะหัวใจหยุดเต้นซึ่งอาจถึงแก่ชีวิต

การศึกษาใหม่พบ ผู้หญิงเสี่ยงตายจาก “ภาวะหัวใจล้มเหลว” มากกว่าผู้ชาย

อัตราการเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวในผู้หญิงสูงกว่าผู้ชาย และยังพบว่า อัตราการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นในผู้หญิงขณะที่ผู้ชายลดลง จากการศึกษาจากสถาบันหัวใจมหาวิทยาลัยออตตาวาได้รับการตีพิมพ์ใน CMAJ

INFOGRAPHIC: สาเหตุของโรคหัวใจ ที่นอกเหนือจากความเครียด

ศ.เกียรติคุณ นพ.สันต์ หัตถีรัตน์ นายกสมาคมเวชศาสตร์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทย กล่าวไว้ในงานเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ช่วยชีวิตก่อนหัวใจวายเฉียบพลันได้อย่างไร”* ว่า… จาก สถิติทุกชั่วโมงคนไทยต้องเสียชีวิตจากหัวใจวายเฉียบพลัน 2 คน ซึ่งภาวะหัวใจวายเฉียบพลันเกือบทั้งหมด

10 ข้อ เช็คหน่อยเถอะ! ช่วงเศร้าๆ เรากำลังจะเป็น ‘โรคหัวใจ’ หรือเปล่า?

“โรคหัวใจ” เป็นโรคที่พบมากเป็นอันดับหนึ่งของคนไทย มีอัตราเสียชีวิตเฉลี่ยอยู่ที่ 4 คนต่อ 1 ชั่วโมง จากโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ และหัวใจวายเฉียบพลัน เรื่องพวกนี้เพื่อนๆ อาจรู้กันมาก่อนบ้างแล้วว่าน่ากลัวและส่งผลต่อชีวิตมากแค่ไหน