Tag Archives: ข้าวผัดโรยเนื้อปู

เลี่ยงได้เลี่ยง…10 เมนูช่วงหน้าร้อน เสี่ยงอาหารเป็นพิษ

ประเทศไทยขณะนี้อยู่ในช่วงฤดูร้อน เรียกว่าอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ผลที่ตามคือ เชื้อโรคหลายชนิดเจริญเติบโตได้ดี และอาจทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติ เหล่านี้ล้วนนำไปสู่ความเสี่ยงที่จะเจ็บป่วยด้วยโรคอาหารเป็นพิษ ไม่อยากหมดเรี่ยวแรงจากการขับถ่ายหรืออาเจียนบ่อย ๆ ก็ต้องระมัดระวังในเรื่องการรับประทานอาหารและน้ำดื่มเป็นพิเศษ   “โรคอาหารเป็นพิษ” เกิดจากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือพยาธิ ที่มากับอาหารที่ไม่สะอาด อาหารที่ปรุงไว้นานหรืออาหารที่ปรุงสุก ๆ ดิบ ๆ และไม่ได้แช่เย็นหรือนำมาอุ่นให้ทั่วถึงก่อนรับประทาน…

ไม่อยากเสี่ยงเลี่ยงได้เลี่ยงกับ 10 เมนูทำอุจจาระร่วง!!

โรคอุจจาระร่วงกับอากาศร้อนเป็นของคู่กัน เนื่องจากอากาศร้อนทำให้อาหารบูดเสียได้ง่ายโดยสาเหตุสำคัญของโรคอุจจาระร่วงเกิดจากการได้รับเชื้อโรคหรือพิษของเชื้อโรค เช่น เชื้อไวรัส เชื้อแบคทีเรีย เข้าไปทางระบบทางเดินอาหาร (เช่น เชื้อ Enteropathogenic Escherichia coli) จากการรับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่ไม่สะอาดหรือมีการปนเปื้อนของเชื่อดังกล่าว